Tally cares     

אנו מאמינים שכל אחת יכולה להיראות ולהרגיש לוהטת בעודה דואגת גם כדור הארץ.
אנחנו בונים קהילה של בנות חסרות מעצורים ובעלות מודעות , שמרגישות מועצמות להיות הן עצמן בצורה הייחודית להן!

אנו מבססים את אסטרטגיית הקיימות שלנו בשלושה אמצעים:

אנחנו שואפים בכל יום להתקדם לעבר אופנה בסימן קיימות ולהיות שקופים יותר לאורך הדרך.
ההתחייבויות שלנו בתחום הגנת הסביבה, זכויות אדם ובטיחות מידע, תוך שימוש בעקביות ושקיפות ככלים המנחים אותנו.
אנחנו מותג אופנה השואף לייצר בגדים
יפים, טרנדים, אתיים ואיכותיים תוך שמירה על רווחת הקהילה, בעלי החיים וכדור הארץ!